Firma S.C. Nikra Impex S.R.L. este certificată SR EN ISO 9001 de către CERTROM cu certificatul nr. 550/22.02.2011 şi este autorizată ca furnizor feroviar cu autorizaţia seria AF nr. 4155/29.03.2011, cu omologare AFER a produselor.

Aceste certificări deţinute de S.C. Nikra Impex S.R.L. oferă recunoaşterea naţională şi internaţională a competenţei şi a performanţei companiei şi credibilitate sporită în faţa clienţilor şi furnizorilor noştri.

S.C. Nikra Impex S.R.L. doreşte să-şi îmbunătăţească în mod continuu performanţele de calitate aplicând cele mai bune principii de management al calităţii în toate activităţile desfăşurate.

Ne angajăm să satisfacem în orice moment necesităţile, exigenţele şi aşteptările clienţilor noştri livrând produse de cea mai bună calitate la preţuri competitive.

Ne angajăm să asigurăm satisfacţia angajaţilor noştri printr-o motivare individuală adecvată şi să creăm relaţii bazate pe încredere şi stabilitate cu partenerii noştri.

Obiective:
- Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii.
- Aplicarea principiului PDCA (Planifică-Efectuează-Verifică-Acţionează) atât în sistemul de management cât şi pentru eficientizarea acestuia.
- Fabricarea produselor în conformitate cu cerinţele clienţilor şi cu prevederile legale, prin folosirea de instrumente de monitorizare şi măsurare eficiente.
- Achiziţionarea în exclusivitate a produselor şi serviciilor adecvate scopului propus de la furnizori selecţionaţi pe criterii de performanţă.
- Îmbunătăţirea continuă a tehnologiilor de fabricare şi control pentru o mai bună calitate a produselor, având ca obiectiv “zero defecte” şi optimizarea proceselor.
- Îmbunătăţirea comunicării cu clienţii şi furnizorii pentru o mai bună înţelegere a necesităţilor şi cerinţelor acestora.
- Instruirea permanentă a angajaţilor pe linie profesională.
- Promovarea unei gestionări eficiente a resurselor companiei şi a răspunderii manageriale pentru toţi angajaţii.